ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
แพ็กเกจทัวร์
แพ็กเกจทัวร์สิงคโปร์ อิสระเต็มอิ่ม FAIRLY SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201546
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
รวมอาหาร : 2 มื้อ (ที่โรงแรม)
เดินทาง : ตั้งแต่ พ.ค. 2565 เป็นต้นไป
CODE :
SPHZ-03PKG
เริ่มต้น 6,555.-
แพ็กเกจทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
รหัสทัวร์ : UTR201546
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง :ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย. 2565
CODE : ZGDAD-2203PA
เริ่มต้น 10,999.-