ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
แพ็กเกจทัวร์
แพ็กเกจทัวร์สิงค์โปร์ บิน Full Service
รหัสทัวร์ : UTR201706
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : ตามระบุในรายการ
เดินทาง : ก.พ.- มิ.ย. 2567
CODE : BT-PKSIN03_SQ
เริ่มต้น 11,999.-