ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์ : UTR201734
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 15 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 06-12 / 20-26 มี.ค. / 10-16 เม.ย. 67 (สงกรานต์))
CODE : BIG..Amazing New Zealand
เริ่มต้น 144,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ล่องเรือกลไฟโบราณ
รหัสทัวร์ : UTR201716
ระยะเวลา : 9 วัน 7 คืน
การเดินทาง :สายการบินแควนตัสแอร์เวย์ (QF)
รวมอาหาร : 20 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 10-19 เม.ย. 2567 (วันสงกรานต์)
CODE : BW…MIRACLE NEW ZEALAND
เริ่มต้น 189,900.-