ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
แพ็กเกจยอดนิยม
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์...สวิต เยอรมนี ฝรั่งเศส CHRISTMAS MARKETS 2023
รหัสทัวร์ : UTR201595
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 2-10 / 4-12 ธันวาคม 2566
Code : BT-EUR77_TG
เริ่มต้น 129,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 2)
รหัสทัวร์ : UTR201290
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
CODE : ZGDAD-2324VZ
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่
รหัสทัวร์ : UTR201463
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Lucky Air (8L)
รวมอาหาร : 14 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 2567
CODE : KMG05 8L
เริ่มต้น 23,999.-
แพ็กเกจแนะนำ
ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูปาตริกา
รหัสทัวร์ : UTR201530
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : ต.ค.- ธ.ค. 2566
CODE : ZGDEL-23026E
เริ่มต้น 21,990.-
แพ็กเกจมัลดีฟส์ CENTARA RAS FUSHI RESORT AND SPA MALDIVES
รหัสทัวร์ : UTR201554
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
รวมอาหาร : ตามระบุในรายการของรีสอร์ท
เดินทาง : 01 พ.ค. - 31 ต.ค. 2566
CODE : CENTARA RAS FUSHI RESORT AND SPA MALDIVES
เริ่มต้น 27,900.-
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ทิตลิส อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา เซอร์แมท ลูเซิร์น
รหัสทัวร์ : UTR201590
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 12 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 28 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2566
CODE : ZGZRH-2312TG
เริ่มต้น 119,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201522
ระยะเวลา่ :4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : พ.ย. 66 - มี.ค. 67
CODE : ZGHAN-2321VN
เริ่มต้น 13,990.-