ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ไทย
ทัวร์มหัศจรรย์...เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี
รหัสทัวร์ : UTR201700
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์ (DD)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค. - มี.ค. 2567
CODE : BT-TH42_DD
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์มหัศจรรย์...อุดรธานี ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี
รหัสทัวร์ : UTR201559
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์ (DD)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค. - มี.ค 2567
CODE : BT-TH32_DD
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี
รหัสทัวร์ : UTR201457
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2566
Code : BT-TH322_DD
เริ่มต้น 7,999.-