ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ไทย
ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า เเอ่วเหนือ ม่วนใจ๋
รหัสทัวร์ : UTR201549
ระยะเวลา่ : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค. - มี.ค. 2566
CODE : BT-TH28_DD
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด Refreshing SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201572
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2566
CODE : BT-TH59_DD
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เคอเคนฮอฟท์ เบเนลักซ์
รหัสทัวร์ : UTR201457
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินโอมานแอร์
รวมอาหาร : 15 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 2566
Code : FRA02
เริ่มต้น 68,999.-
ทัวร์อุดรธานี ชะโนด ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี
รหัสทัวร์ : UTR201400
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 2566
CODE : BT-TH322_DD
เริ่มต้น 7,999.-