ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เช็คอิน Soyanggang Skywalk
รหัสทัวร์ : UTR201716
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2566
CODE : BT-ICN06_XJ
เริ่มต้น 19,999.-
ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์วันเดอร์ เกาะวอลมันโด ช้อปปิ้งเมียงดง
รหัสทัวร์ : UTR201615
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินทีเวย์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2566
CODE : Wonder Summer in Wolmido
เริ่มต้น 17,900.-
ทัวร์เกาหลี ชมเทศกาลประดับไฟ โซลทาวเวอร์ ซุปตาร์...LIGHTS SHINE BRIGHT
รหัสทัวร์ : UTR201614
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2566
CODE : ICNXJ0523
เริ่มต้น 19,888.-
ทัวร์เกาหลี ถ้ำควังเมียง โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง ซุปตาร์...FUNNY CAVE
รหัสทัวร์ : UTR201526
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2566
CODE : ICNXJ0623
เริ่มต้น 19,888.-
ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ สวนฮานึล ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
รหัสทัวร์ : UTR201474
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินทีเวย์ (TW)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2566
CODE : Wonder Spring in Everland By TW
เริ่มต้น 18,900.-