ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี เยือนเกาะนามิ ชุนชอน ยงอิน โซล
รหัสทัวร์ : UTR201543
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย.2565
CODE : BT-ICN24_XJ
เริ่มต้น 20,999.-
ทัวร์เกาหลี สนุกกับลานสกี ชิมสตรอเบอร์รี่ KOREA SNOW WINTER
รหัสทัวร์ : UTR201414
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค. 2565
CODE : BT-ICN25_XJ
เริ่มต้น 20,999.-
ทัวร์เกาหลี ลานสกี มังตงโดนัททาวน์ KOREA SKI WINTER (พักสกีรีสอร์ท)
รหัสทัวร์ : UTR201456
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค. 2565
CODE : BT-ICN26_XJ
เริ่มต้น 22,999.-
ทัวร์เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี KOREA NEW NORMAL
รหัสทัวร์ : UTR201435
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 12 มื้อ
เดินทาง : ก.ย. - พ.ย. 2565
CODE : WEKR_SEP2022
เริ่มต้น 25,990.-
ทัวร์เกาหลี ไร่สตอเบอร์รี่ หมู่บ้านบุคชอน ดูไฟ THE GARDEN OF THE MORNIG CALM
รหัสทัวร์ : UTR201433
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง :ธ.ค. 2565
Code : ICN10
เริ่มต้น 22,999.-
ทัวร์เกาหลี ปั่นเรียลไบค์ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
รหัสทัวร์ : UTR201425
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 2565
CODE : ICN09
เริ่มต้น 21,999.-
ทัวร์เกาหลี ยงอิน ควางจู โซล ชมใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์ : UTR201284
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : 27-30 ต.ค. , 02-05 พ.ย. 65
Code : BT-ICN23_XJ
เริ่มต้น 21,999.-