ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี หมู่บ้านคินตามณี แดนอารยธรรม
รหัสทัวร์ : UTR201607
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ธันวาคม 2565
CODE : DPS02
เริ่มต้น 17,999.-
ทัวร์บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
รหัสทัวร์ : UTR201509
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค. 2565
CODE : BT-BAL50_FD
เริ่มต้น 18,999.-
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง สวนสนุก Skyworld วัดถ้ำบาตู
รหัสทัวร์ : UTR201497
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : ก.ค. - ม.ค. 2566
CODE : SPHZ-M2
เริ่มต้น 7,999.-
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ มัสยิดสีชมพู วัดถ้ำบาตู
รหัสทัวร์ : UTR201467
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - มี.ค. 2566
CODE : SPHZ-M1
เริ่มต้น 7,999.-