ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี
รหัสทัวร์ : UTR201538
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ตั้งแต่ ก.ค. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-BAL51_FD
เริ่มต้น 18,999.-
ทัวร์บาหลี น้ำพุศักด์สิทธิ์ ดินแดน สวรรค์บนดิน
รหัสทัวร์ : UTR201467
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ก.ย. - ธ.ค. 2565
CODE : DPS01
เริ่มต้น 19,999.-
ทัวร์ปีนัง เบตง ไปครั้งเดียวเที่ยวสองประเทศ
รหัสทัวร์ : UTR201459
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยไลออนแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : PEN01
เริ่มต้น 8,999.-