ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เที่ยวสองประเทศ กัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออน
รหัสทัวร์ : UTR201685
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 2566
CODE : SPHZ-M5
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะนูซา ปนีดา
รหัสทัวร์ : UTR201638
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 2566
CODE : BT-BAL52_FD
เริ่มต้น 20,999.-
ทัวร์เกาะบาหลี ที่สุดแห่งดินแดนมนต์ขลัง
รหัสทัวร์ : UTR201637
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 2566
CODE : BT-BAL56_FD
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี ชมระบำเกอจัก
รหัสทัวร์ : UTR201636
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2566
CODE : BT-BAL53_FD
เริ่มต้น 19,999.-
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ มัสยิดสีชมพู วัดถ้ำบาตู
รหัสทัวร์ : UTR201467
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - มี.ค. 2566
CODE : SPHZ-M1
เริ่มต้น 7,999.-