ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์มาเลเซีย-ปุตราจาย่า-คาเมร่อน-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาฯ
รหัสทัวร์ : UTR201741
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : เม.ย. - ธ.ค. 2567
CODE : SPHZ-M9
เริ่มต้น 7,999.-
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ สวนสนุก SKYWORLD THEME PARK
รหัสทัวร์ : UTR201637
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH)
รวมอาหาร : 84 มื้อ
เดินทาง : เม.ย. - ธ.ค. 2567
CODE : SPHZ-M2.
เริ่มต้น 7,999.-
ทัวร์มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย
รหัสทัวร์ : UTR201636
ระยะเวลา : 4วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2567
CODE : BT-BAL54_FD
เริ่มต้น 19,999.-
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ (LEGOLAND MALAYSIA x UNIVERSAL SINGAPORE)
รหัสทัวร์ : UTR201538
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2567
CODE : SPHZ-M11
เริ่มต้น 9,999.-