ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์เกาะบาหลี มหัศจรรย์...เกาะบาหลี Unseen แห่งอินโดนีเซีย
รหัสทัวร์ : UTR201637
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค.- มี.ค. 2567
CODE : BT-BAL25_FD
เริ่มต้น 23,999.-
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตรา
รหัสทัวร์ : UTR201614
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - พ.ค. 2567
CODE : SPHZ-M1.COZY
เริ่มต้น 7,999.-
ทัวร์มาเลเซีย วัดถ้ำบาตู ถ่ายรูปตึกแฝด เก็นติ้งไฮแลนด์ MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)
รหัสทัวร์ : UTR201523
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : ก.ค. 2566 - พ.ค. 2567
CODE : SPHZ-M2.
เริ่มต้น 7,999.-
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปะฏัน
รหัสทัวร์ : UTR201453
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์ (SL)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567
CODE : ZGKTM-2301SL
เริ่มต้น 21,990.-
ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์
รหัสทัวร์ : UTR201414
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH)
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - พ.ค.2567
CODE : SPHZ-M3.GRANDZ
เริ่มต้น 12,999.-