ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ วัดเทียนมู่ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201713
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2566
CODE : DAD28
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามจุ๊ก เที่ยวคุ้มเกินปุยมุ้ย
รหัสทัวร์ : UTR201710
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย +
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : มี.ค. - ก.ย. 2566
CODE : HAN06 -FD
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang
รหัสทัวร์ : UTR201705
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : เม.ย.-ต.ค. 2566
CODE : DADFVZ0423
เริ่มต้น 9,888.-
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)
รหัสทัวร์ : UTR201702
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2566
CODE : BT-VN88_VZ
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักหรู 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201694
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2566
Code : BT-VN87_FD
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง
รหัสทัวร์ : UTR201674
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566
CODE : BT-VN19_VZ
เริ่มต้น 11,999.-
ืทัววร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลส์)
รหัสทัวร์ : UTR201638
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย.- ก.ย. 2566
CODE : ZGDAD-2320VZ
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย บิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน-พักซาปา 2 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201620
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGHAN-2310WE
เริ่มต้น 16,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา กระเช้าฟานซิปัน-พักซาปา 2 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201619
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGHAN-2309WE
13,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์
รหัสทัวร์ : UTR201617
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2566
CODE : ZGDAD-2318VZ
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ (ไฟล์ท 2)
รหัสทัวร์ : UTR201616
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2566
CODE : ZGDAD-2319VZ
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน - ไฟล์ท 2
รหัสทัวร์ : UTR201601
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGHAN-2312WE
เริ่มต้น 20,990.-