ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201737
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2567
CODE : ZGHAN-2401VN
เริ่มต้น 10,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน ดานังอินเลิฟ V.2
รหัสทัวร์ : UTR201736
ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ค.-ก.ย.2567
Code : DAD38
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน หวานเจี๊ยบบบบ
รหัสทัวร์ : UTR201713
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2567
CODE : DAD39
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201710
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2567
CODE : ZGHAN-2402VN
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวครบจัดเต็ม!
รหัสทัวร์ : UTR201702
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ค.-มิ.ย. 2567
CODE : DAD42
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไฟล์ท 1
รหัสทัวร์ : UTR201694
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2567
Code : ZGDAD-2404VZ
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน (บินเช้า-กลับค่ำ) - พักดี 4 ดาวทุกคืน
รหัสทัวร์ : UTR201674
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ตุลาคม - เมษายน 2568
CODE : ZGHAN-2406TG
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เช็คอินสะพานมือสีทอง เที่ยวชิลล์ สบาย สบาย
รหัสทัวร์ : UTR201668
ระยะเวลา :3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง :พ.ค. - มิ.ย.2567
CODE : DAD41
เริ่มต้น 12,999.-
ืทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน 1 ขา)
รหัสทัวร์ : UTR201638
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2567
CODE : ZGSGN-2401VN
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน (บินเช้า-กลับค่ำ) - พักดี 4 ดาวทุกคืน
รหัสทัวร์ : UTR201617
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ตุลาคม-เมษายน 2568
CODE : ZGHAN-2407TG
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ วียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
รหัสทัวร์ : UTR201616
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2567
CODE : ZGDAD-2403VZ
เริ่มต้น 11,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201591
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : พ.ค - ต.ค. 2567
CODE : BT-DAD96_FD
เริ่มต้น 15,999.-