ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์+บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก (พักหรู 5 ดาว)
รหัสทัวร์ : UTR201
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2566
CODE : BT-VN297_VZ
เริ่มต้น 28,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ ใจฟูวววว
รหัสทัวร์ : UTR201736
ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
Code : DAD28 FD
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ ปังปุริเย่
รหัสทัวร์ : UTR201713
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
CODE : DAD33 FD
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา - พักซาปา 2 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201710
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2566
CODE : ZGHAN-2325VN
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลส์เต็มวัน (บินเช้า-กลับดึก)
รหัสทัวร์ : UTR201702
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง :พ.ย. - มี.ค. 2567
CODE : ZGDAD-2326VN
เริ่มต้น 10,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน เช็คอินสะพานมือสีทอง
รหัสทัวร์ : UTR201668
ระยะเวลา :3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
CODE : DAD32
เริ่มต้น 13,999.-
ืทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ - ไฟล์ท2 (บินเย็น-กลับเย็น)
รหัสทัวร์ : UTR201638
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 2566
CODE : ZGDAD-2325VZ
เริ่มต้น 11,990.-
ทัวร์.เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201617
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 2567
CODE : BT-DAD091_VZ
เริ่มต้น 17,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงบิงห์ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
รหัสทัวร์ : UTR201584
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง :ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
CODE : HAN10 FD
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201573
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567
CODE : ZGHAN-2322VN
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน)
รหัสทัวร์ : UTR201543
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
CODE : ZGSGN-2304VN
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1)
รหัสทัวร์ : UTR201556
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
CODE : ZGDAD-2323VZ
เริ่มต้น 16,990.-