ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
รหัสทัวร์ : UTR201583
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 2565
CODE : ZGSGN-2202WE
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 2)
รหัสทัวร์ : UTR201554
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 2565
CODE : ZGDAD-2209VZ
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
รหัสทัวร์ : UTR201581
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 2565
CODE : ZGSGN-2202WE
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 3)
รหัสทัวร์ : UTR201577
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 2565
CODE : ZGDAD-2211VZ
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท3)
รหัสทัวร์ : UTR201574
ระยะเวลา : 3วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร :6 มื้อ
เดินทาง : ส.ค - ต.ค 2565
CODE : ZGDAD-2210VZ
เริ่มต้น 9,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา กระเช้าฟานซิปัน ที่เที่ยวใหม่ โมอาน่า ซาปา
รหัสทัวร์ : UTR201545
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : 7 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ธันวาคม 2565
CODE : ZGHAN-2201WEิ
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ - บินภายใน
รหัสทัวร์ : UTR201560
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการเวียดนามแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ค. - ธ.ค. 2565
CODE : ZGSGN-2203VN
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ชมวัดตามจุ๊ก อ่าวฮาลองเบย์
รหัสทัวร์ : UTR201564
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2565
CODE :HAN03
เริ่มต้น 13,888.-
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวคุ้มเวียดนามกลาง 3 เมือง พักบาน่าฮิลล์
รหัสทัวร์ : UTR201565
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2565
CODE : DAD07
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ ดานัง ปังปุริเย่
รหัสทัวร์ : UTR201547
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : DAD08
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางเมืองซาปา
รหัสทัวร์ : UTR201542
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2565
CODE : HAN04
เริ่มต้น 14,888.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท2)
รหัสทัวร์ : UTR201522
ระยะเวลา่ :4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2565
CODE : ZGDAD-2208VZ
เริ่มต้น 12,990.-