ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ วัดหวังต้าเซียน
รหัสทัวร์ : UTR201671
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : 14-16 / 21-23 ก.ค. 2566
CODE : BT-HKG06_EK
เริ่มต้น 18,999.-
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201669
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รวมอาหาร : 5 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 2566
CODE : ZGHKG-2328EK
เริ่มต้น 18,990.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (FREE DAY)
รหัสทัวร์ : UTR201664
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 7 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 11-14 / 22-25 ตุลาคม 2566
CODE : ZGHKG-2326TG
เริ่มต้น 24,990.-
ทัวร์ฮ่องกง ตะลุยช้อปปิ้ง เทศกาล Grand Sale ลดทั้งเกาะ
รหัสทัวร์ : UTR201662
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2566
Code : HKG21
เริ่มต้น 19,999.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน
รหัสทัวร์ : UTR201652
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : 14-16 ก.ค. 2566
CODE : MYMC2
เริ่มต้น 18,888.-
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง EP.3
รหัสทัวร์ : UTR201651
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย
รวมอาหาร : 4 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 2566
CODE : ZGHKG-2327TG
เริ่มต้น 21,990.-
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วัดแชกงหมิว ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ : UTR201635
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : 27-30 ก.ค. 2566
CODE : BT-HKG10_CX
เริ่มต้น 27,999.-
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (ฟรีเดย์) EP.4
รหัสทัวร์ : UTR201597
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : มิถุนายน 2566
CODE : ZGHKG-2319EK
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)
รหัสทัวร์ : UTR201504
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGHKG-2314CX
เริ่มต้น 16,990.-
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว ไหว้พระ ช้อปกระจาย
รหัสทัวร์ : UTR201541
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบิน GREATER BAY AIRLINE
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2566
CODE : HKG09
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์ ฮ่องกงไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!
รหัสทัวร์ : UTR201539
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : ตุลาคม 2566
CODE : HKG20
เริ่มต้น 25,999.-
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201555
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธแปซิฟิค
รวมอาหาร : 4 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGHKG-2306CX
เริ่มต้น 19,990.-