ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง เปิดดวงเฮงรับปีมังกร วัดแชกง วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
รหัสทัวร์ : UTR201751
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : 4-7 มี.ค. 2567
CODE : ZGHKG-2411HX
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง (ฟรีเดย์)
รหัสทัวร์ : UTR201740
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2567
CODE : ZGHKG-2406SL
เริ่มต้น 21,990.-
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็่มวัน ตะลุยช้อปปิ้ง นั่งรถรางพีคแทรม
รหัสทัวร์ : UTR201671
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - พ.ค. 2567
CODE : BT-HKG13_CX
เริ่มต้น 22,999.-
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม
รหัสทัวร์ : UTR201662
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบิน GREATER BAY AIRLINE
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567
Code : HKG39
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (เที่ยวเต็ม)
รหัสทัวร์ : UTR201661
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 4 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2567
CODE : ZGHKG-2409TG
เริ่มต้น 20,990.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยว 2 เมือง ช้อปปิ้งจัดเต็ม ขอพรเสริมดวงวัดแชกงหมิว
รหัสทัวร์ : UTR201651
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - พ.ค. 2567
CODE : BT-HKG32_CX
เริ่มต้น 22,999.-
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าบัตรแล้ว)
รหัสทัวร์ : UTR201607
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : มีนาคม 2567
CODE : HKG40
เริ่มต้น 23,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เปิดดวงเศรษฐี ยืนเงินเจ้าแม่กวนอิม
รหัสทัวร์ : UTR201597
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : 04-06 มี.ค. / 05-07 มี.ค. 2567
CODE : MYKH-EK
เริ่มต้น 18,888.-
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : UTR201549
ระยะเวลา่ : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2567
CODE : HKG36
เริ่มต้น 19,999.-
ทัวร์ฮ่องกง เฮงรับดวงเศรษฐีกับซินแสเป็นหนึ่ง
รหัสทัวร์ : UTR201541
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : 04-06 มีนาคม 2567
CODE : BT-HKG25_TG
เริ่มต้น 30,999.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (เที่ยวเต็ม)
รหัสทัวร์ : UTR201539
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 4 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2567
CODE : ZGHKG-2409
เริ่มต้น 20,990.-
ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม วัดแชกงหมิว วิคตอเรียพีค
รหัสทัวร์ : UTR201525
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2567
CODE : BT-HKG27_HX
เริ่มต้น 21,999.-