ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน
รหัสทัวร์ : UTR201
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Starlux Airlines
รวมอาหาร : 6 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มีนาคม 2567
CODE : ZGTPE-2405JX
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น)
รหัสทัวร์ : UTR201695
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ก.พ.-มี.ค. 2567
CODE : ZGTPE-2401VZ
เริ่มต้น 17,990.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201690
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - ม.ค. 2567
CODE : ZGTPE-2324VZ
เริ่มต้น 17,990.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน
รหัสทัวร์ : UTR201688
เดินทาง : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 6 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ย.- มี.ค. 2567
CODE : ZGTPE-2321CI
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201647
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
รวมอาหาร : 6 มื้อ + เครื่อง
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567
CODE : ZGTPE-2319BR
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค (ไฟล์ทสอง)
รหัสทัวร์ : UTR201646
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
รวมอาหาร : 6 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ต.ค. - มี.ค. 2567
CODE : ZGTPE-2323CI
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป ชมซากุระ
รหัสทัวร์ : UTR201640
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Starlux Airlines
รวมอาหาร : 7 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 01-05 มี.ค. / 21-25 มี.ค. 2567
CODE : ZGTPE-2404JX
เริ่มต้น 21,990.-
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
รหัสทัวร์ : UTR201634
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Tiger Air (IT)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - ก.พ. 2567
CODE : TPE10- IT
เริ่มต้น 21,990.-
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ แบบใหม่แบบสับ
รหัสทัวร์ : UTR201633
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : สิงหาคม - กุมภาพันธ์ 2567
CODE : TPE03
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น)
รหัสทัวร์ : UTR201632
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2567
CODE : ZGTPE-2403VZ
เริ่มต้น 18,990.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ พักโรงแรมน้ำแร่ (บินบ่าย-กลับค่ำ)
รหัสทัวร์ : UTR201552
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : ก.พ.- มี.ค. 2567
CODE : ZGTPE-2402VZ
เริ่มต้น 17,990.-
ทัวร์ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201547
ระยะเวลา :4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567
CODE : ZGTPE-2325VZ
เริ่มต้น 16,990.-