ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ใต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน
รหัสทัวร์ : UTR201593
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง :ม.ค. - มี.ค. 2566
CODE : ZGTPE-2205VZ
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ไต้หวัน SAKURA เที่ยว 2 อุทยาน
รหัสทัวร์ : UTR201554
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2566
CODE : BT-TPE46_VZ
เริ่มต้น 18,999.-
ทัวร์ใต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ ทะเลสาปสุริยันจันทรา ใครไม่เปย์...ไทเป
รหัสทัวร์ : UTR201552
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 2566
CODE : TPE01
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์
รหัสทัวร์ : UTR201546
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง :สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-TPE62_VZ
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป
รหัสทัวร์ : UTR201486
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2566
CODE : ZGTPE-2301VZ
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์ใต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน
รหัสทัวร์ : UTR201564
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค. - มี.ค. 2566
CODE : ZGTPE-2204VZ
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ทะเลสาปสุริยันจันทรา ต้อนรับเปิดประเทศ
รหัสทัวร์ : UTR201552
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. 65 - มี.ค. 2566
CODE : BT-TPE61_VZ
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์ใต้หวัน วัดอูจี เทียนหยวน ชมซากุระอาลีซาน
รหัสทัวร์ : UTR201522
ระยะเวลา่ :4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2566
CODE : BT-TPE36_VZ
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์ใต้หวัน ซุปตาร์... รักใสใส หัวใจเย็นฉ่ำ
รหัสทัวร์ : UTR201499
เดินทาง : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2566
CODE : KHHWE0123
เริ่มต้น 17,888.-
ทัวร์ใต้หวัน อาลีซาน...อุทยานแห่งรัก
รหัสทัวร์ : UTR201455
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. 65 - มี.ค. 66
CODE : TPE02
เริ่มต้น 17,999.-