ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว บินตรงสู่หลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201558
ระยะเวลา :4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : มกราคม 2566 เป็นต้นไป
CODE : BT-LAO61_FD
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง
หัสทัวร์ : UTR201532
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. 2565 เป็นต้นไป
CODE : BT-LAO63_DD
เริ่มต้น 12,999.-
ทัวร์ลาว ประตูชัย วัดเชียงทอง นั่งรถไฟความเร็วสูง
รหัสทัวร์ : UTR201500
ระยะเวลา่ : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - พ.ค. 2566
CODE : VTEFD0123
เริ่มต้น 14,888.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว
รหัสทัวร์ : UTR201456
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : เดินทาง เมษายน 2566 เป็นต้นไป
CODE : BT-LAO62_FD
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง
รหัสทัวร์ : UTR201447
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง :เมษายน 2566 เป็นต้นไป
CODE : BT-LAO64_DD
เริ่มต้น 12,999.-