ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว
รหัสทัวร์ : UTR201475
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2567
CODE : BT-LAO62_FD
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
รหัสทัวร์ : UTR201456
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์ (SL)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2567
CODE : BT-LAO65_SL
เริ่มต้น 11,999.-