ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง
หัสทัวร์ : UTR201532
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. 2565 เป็นต้นไป
CODE : BT-LAO63_DD
เริ่มต้น 12,999.-
ทัวร์อุดรฯ.ลาว นั่งรถไฟความเร็วสูง ไหว้พระขอพร โชคดี ปีใหม่
รหัสทัวร์ : UTR201513
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : 30-01 ม.ค. 66 / 31-02 ม.ค. 66
CODE : LAO06
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์ลาว บินตรงสู่หลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201463
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 2565
CODE : BT-LAO61_FD
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์อุดรธานี ลาว สะบายดี ปีใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูง
รหัสทัวร์ : UTR201397
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : 29-01 ม.ค. 66 / 30-02 ม.ค. 66 / 31-3 ม.ค. 66
CODE : LAO05
เริ่มต้น 17,999.-
ทัวร์อุดรฯ.-ลาว ข้อยฮักเจ้า
รหัสทัวร์ : UTR201369
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง :14-17 ธ.ค. 2565 (โปรคนโสด)
เริ่มต้น 10,999.-