ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว นั่งรถไฟความเร็วสูง ตักบาตรเช้า ชมเมืองมรดกโลก
รหัสทัวร์ : UTR201580
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2565
CODE : PLAO10-WE
เริ่มต้น 14,900.-
ทัวร์อุดรธานี ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
รหัสทัวร์ : UTR201579
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยไลออนแอร์
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : LAO01
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง ต้อนรับเปิดประเทศ
รหัสทัวร์ : UTR201578
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. 2565 เป็นต้นไป
CODE : BT-LAO62_VZ
เริ่มต้น 12,999.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง
หัสทัวร์ : UTR201532
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. 2565 เป็นต้นไป
CODE : BT-LAO63_DD
เริ่มต้น 12,999.-
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
รหัสทัวร์ : UTR201531
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2565
CODE :FT-UTHVL02
เริ่มต้น 10,990.-
ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทร์ หลวงพระบางวังเวียง
รหัสทัวร์ : UTR201463
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2565
CODE : LAO02
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์ลาว วัดเชียงทอง นั่งรถไฟความเร็วสูง ตักบาตรเช้า
รหัสทัวร์ : UTR201453
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : PLAO10-WE
เริ่มต้น 14,900.-
ทัวร์ลาว เชียงใหม่-อุดรธานี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
รหัสทัวร์ : UTR201329
ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - มี.ค. 2565
CODE : FT-VTECN01
เริ่มต้น 14,990.-