ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม
รหัสทัวร์ : UTR201575
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโกแอร์เวย์
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : ก.ค. - ก.ย .2565
CODE :ZGDEL-22016E
เริ่มต้น 25,990.-
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์
รหัสทัวร์ : UTR201568
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : 13 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - ม.ค. 2566
CODE : BT-GAY78_WE
เริ่มต้น 25,999.-
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ
รหัสทัวร์ : UTR201556
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย
รวมอาหาร : 12 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. เป็นต้นไป
CODE : BT-IND23_TG
เริ่มต้น 32,999.-
ทัวร์ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ล่องเรือชิคาร่า นั่งกระเช้ากอนโดล่า
รหัสทัวร์ : UTR201448
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโก้
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 2565
CODE : SXR01
เริ่มต้น 26,999.-
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี
รหัสทัวร์ : UTR201438
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโก้
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2565
CODE : ZGDEL-22046E
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์มุมไบ ปูเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ
รหัสทัวร์ : UTR201339
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2565
CODE : ZGBOM-2201SL
เริ่มต้น 19,990.-