ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล
รหัสทัวร์ : UTR201708
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง :สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร : 13 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 2566
CODE : ZGSXR-23056E
เริ่มต้น 29,990.-
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
รหัสทัวร์ : UTR201598
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร : 13 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค. - ก.พ. 2567
Code : ZGSXR-23066E
เริ่มต้น 27,990.-
ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล
รหัสทัวร์ : UTR201537
ระยะเวลา : 6วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร : 13 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 2566
CODE : ZGSXR-23056E
เริ่มต้น 29,990.-
ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูปาตริกา
รหัสทัวร์ : UTR201530
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : ต.ค.- ธ.ค. 2566
CODE : ZGDEL-23026E
เริ่มต้น 21,990.-
ทัวร์อินเดีย แคชเมีย SEASON CHANGE
รหัสทัวร์ : UTR201435
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 2566
CODE : SXR06
เริ่มต้น 27,999.-
ทัวร์เดลี ชัยปุระ อัครา ประตูปาตริกา EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201397
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินอินดิโกแอร์เวย์ (6E)
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2567
CODE : ZGDEL-23036E
เริ่มต้น 19,990.-