ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค
รหัสทัวร์ : UTR201502
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินสไปรท์เจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2566
CODE : ZGSXR-2201SG
เริ่มต้น 25,990.-
ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา
รหัสทัวร์ : UTR201480
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินสไปรท์เจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 2566
CODE : ZGDEL-2201SG
เริ่มต้น 21,990.-
ทัวร์อินเดีย มุมไบ ออรังกาบัด
รหัสทัวร์ : UTR201453
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์อินเดีย
รวมอาหาร : 12 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - เม.ย. 2566
CODE : BT-BOM39_AI
เริ่มต้น 39,999.-
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201409
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินสไปรท์เจ็ทแอร์
รวมอาหาร :10 มื้อ
เดินทาง : กุมภาพันธ์ 2566
CODE :ZGSXR-2302SG
เริ่มต้น 26,990.-
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม เทศกาลชมดอกทิวลิป
รหัสทัวร์ : UTR201339
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินสไปรท์เจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 2566
CODE : ZGSXR-2301SG
เริ่มต้น 25,990.-