ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เเกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ (จุงเฟรา โลซาน เจนีวา)
รหัสทัวร์ : UTR201750
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 07-14 ธันวาคม 2566
CODE : ZGZRH-2317SQ
เริ่มต้น 89,990.-
ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา เซอร์เเมท
รหัสทัวร์ : UTR201749
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 12มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 28 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2566
Code : ZGZRH-2318TG
เริ่มต้น 99,990.-
ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส ปิซ่า เซียน่า ฟลอเรนซ์ โรม วาติกัน
รหัสทัวร์ : UTR201308
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
การเดินทาง :สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (EY)
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2567
CODE : ZGMXP-2404EY
เริ่มต้น 69,990.-
ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ออสเตรีย เซ็ก เยอรมัน
รหัสทัวร์ : UTR201707
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ย. 66 - ม.ค. 67
CODE :ZGMUC-2302SQ
เริ่มต้น 75,990.-
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส มองเเซงต์มิเชล รูอ็องซ์
รหัสทัวร์ : UTR201706
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : 8 มื้อ +บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ย. 2566 - ธ.ค. 2567
CODE : ZGCDG-2306SQ
เริ่มต้น 59,990.-
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน โคโม ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น เบิร์น ปารีส
รหัสทัวร์ : UTR201701
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง :สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 12 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2566
CODE : ZGMXP-2308CX
เริ่มต้น 79,990.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย EP.3
รหัสทัวร์ : UTR201684
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
รวมอาหาร : 9 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ย.-พ.ย. 2566
CODE : ZGVIE-2303BR
เริ่มต้น 69,990.-
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ อิตาลี ปารีส ทิตลิส มิลาน
รหัสทัวร์ : UTR201649
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินโอมานแอร์
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ต.ค. 2566 - ม.ค. 2567
CODE : ZGCDG-2304WY
เริ่มต้น 69,990.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชก
รหัสทัวร์ : UTR201642
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 18 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 2566
CODE : KEU020921-TG
เริ่มต้น 119,999.-
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค เซอร์แมท เบิร์น ลูเซิร์น ปารีส
รหัสทัวร์ : UTR201628
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 11 มื้อ +บนเครื่อง
เดินทาง : 14-21 พ.ย. / 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 67
CODE : ZGZRH-2313TG
เริ่มต้น 99,990.-
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เที่ยวปีใหม่
รหัสทัวร์ : UTR201622
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 15 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 26 ธ.ค. - 03 ม.ค.2567
CODE : CDG10
เริ่มต้น 129,999.-
ทัวร์อิตาลี เยอรมัน ออสเตรีย มิวนิค โดโลไมท์ มิลาน
รหัสทัวร์ : UTR201613
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ต.ค.- พ.ย. 2566
CODE : ZGMUC-2303SQ
เริ่มต้น 89,990.-