ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ มหานครลอนดอน ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านดัง อิสระ1วันเต็ม
รหัสทัวร์ : UTR201747
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 12 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 21-28 ก.ย. / 28 ก.ย. - 05 ต.ค. / 2-9 พ.ย. 67
CODE :
เริ่มต้น 79,900.-
ทัวร์สกอตแลนด์ อังกฤษ เวลส์
รหัสทัวร์ : UTR201653
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 21-29 ก.ย. / 05-13 ต.ค. / 12-20 ต.ค. 67
CODE : QQGO3GLA-EK003
เริ่มต้น 95,900.-
ทัวร์อังกฤษ ออกซ์ฟอร์ด ลอนดอน ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
รหัสทัวร์ : UTR201568
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ตุลาคม 2567 - มกราคม 2568
CODE : ZGLHR-2402BR
เริ่มต้น 75,990.-
ทัวร์สหราชอาณาจักร แมนเชสเตอร์ ลอนดอน
รหัสทัวร์ : UTR201563
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง :สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 19-26 ก.ย. / 17-24 ต.ค. 2567
CODE : ZGMAN-2402SQ
เริ่มต้น 89,990.-