ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
แพ็กเกจยอดนิยม
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : UTR201483
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Qingdao Airlines (QW)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2567
CODE : ZGYIH-2402QW
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : UTR201729
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Qingdao Airlines (QW)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ค.-ส.ค.2567
CODE : ZGYIH-2407QW
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : UTR201546
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Qingdao Airlines (QW)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2567
CODE :ZGYIH-2403QW
เริ่มต้น 23,990.-
แพ็กเกจแนะนำ
ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้ง POP MART สาขาที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง
รหัสทัวร์ : UTR201597
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2567
CODE : PKX01 VZ
เริ่มต้น 22,999.-
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
รหัสทัวร์ : UTR201703
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์ (DD)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : ก.ย.- ต.ค. 2567
CODE : ZGNNG-2401DD
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
รหัสทัวร์ : UTR201456
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์ (SL)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2567
CODE : BT-LAO65_SL
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส (กอลมาร์-ทิตลิส)
รหัสทัวร์ : UTR201593
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (EY)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2567
CODE :ZGZRH-2407EY
เริ่มต้น 69,990.-