ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
แพ็กเกจยอดนิยม
ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ทิตลิส จุงเฟรา ซูริค โลซาน
รหัสทัวร์ : UTR201110
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 30 พ.ย. - 06 ธ.ค.2566
CODE : ZGZRH-2306SQ
เริ่มต้น 89,990.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)
รหัสทัวร์ : UTR201703
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2566
CODE : ZGTPE-2316VZ
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
รหัสทัวร์ : UTR201545
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินลัคกี้แอร์ (8L)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : 26-29 พ.ค. / 3-6 มิ.ย. 2566
CODE :ZGKMG-23068L
เริ่มต้น 15,990.-
แพ็กเกจแนะนำ
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า ตึกไทเป 101
รหัสทัวร์ : UTR201673
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Starlux Airlines
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : 26-30 พ.ค. / 01-05 มิ.ย. 2566
CODE : TPE05 - JX
เริ่มต้น 23,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง อุโมงค์ต้นไม้ WELL KNOWN PLUS++ SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201693
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : 13-16 ตุลาคม 2566
Code : SPHZ-15
เริ่มต้น 23,999.-
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา2คืน
รหัสทัวร์ : UTR201489
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : มี.ค. - ต.ค. 2566
CODE : ZGHAN-2314VN
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว
รหัสทัวร์ : UTR201483
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Lucky Air (8L)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGTFU-23018L
เริ่มต้น 22,990.-