ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
แพ็กเกจยอดนิยม
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน (บินเช้า-กลับค่ำ) - พักดี 4 ดาวทุกคืน
รหัสทัวร์ : UTR201674
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ตุลาคม - เมษายน 2568
CODE : ZGHAN-2406TG
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ เสริมความปัง ปี 2567
รหัสทัวร์ : UTR201708
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 12 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ค. - ส.ค. 2567
CODE : BT-BOM24_TG
เริ่มต้น 37,999.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201647
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
รวมอาหาร : 6 มื้อ + เครื่อง
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567
CODE : ZGTPE-2319BR
เริ่มต้น 19,990.-
แพ็กเกจแนะนำ
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)
รหัสทัวร์ : UTR201572
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 7 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2567
CODE : ZGRGN-24018M
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว
รหัสทัวร์ : UTR201475
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2567
CODE : BT-LAO62_FD
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : UTR201483
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Qingdao Airlines (QW)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2567
CODE : ZGYIH-2402QW
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์เเกรนด์อิตาลี (มิลาน-โรม)
รหัสทัวร์ : UTR201613
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (EY)
รวมอาหาร : 9 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2567
CODE : ZGMXP-2409EY
เริ่มต้น 59,990.-