ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
แพ็กเกจยอดนิยม
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามทะเลสาปอาชิ
รหัสทัวร์ : UTR201547
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : อาหาร 6 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 2565
CODE : BT-NRT41_XJ
เริ่มต้น 29,999.-
ทัวร์ลาว วัดเชียงทอง นั่งรถไฟความเร็วสูง ตักบาตรเช้า
รหัสทัวร์ : UTR201453
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : PLAO10-WE
เริ่มต้น 14,900.-
ทัวร์จอเจียร์ ดินแดนแห่งเทือเขาคอเคซัส GEORGIA WINTER SEASON
รหัสทัวร์ : UTR201451
ระยะเวลา่ : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 2565
CODE : BT-GRO01_TK
เริ่มต้น 49,999.-
แพ็กเกจแนะนำ
ทัวร์เกาหลีใต้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 ย่านดัง
รหัสทัวร์ : UTR201562
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2565
CODE : PKR08-XJ
เริ่มต้น 19,999.-
ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201508
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 09-15 ต.ค. 2565
CODE : ZGTLL-2202TK
เริ่มต้น 51,990.-
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่
รหัสทัวร์ : UTR201498
ระยะเวลา : 7วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินอีว่าแอร์
รวมอาหาร : 9 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 15-21 ก.ย. / 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66 / 29 ธ.ค. - 047 ม.ค. 66
CODE : ZGLHR-2201BR
เริ่มต้น 59,990.-
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี ราชคฤห์
รหัสทัวร์ : UTR201568
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยสไมล์
รวมอาหาร : 13 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - ม.ค. 2566
CODE : BT-GAY78_WE
เริ่มต้น 25,999.-