ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์(เทศกาลปีใหม่) มหัศจรรย์...ดูไบ อาบูดาบี มหานครศิวิไลซ์ กลางทะเลทราย
รหัสทัวร์ : UTR201652
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : 29-02 ม.ค. 67 / 30-03 ม.ค. 67
CODE : BT-UAE01_G9
เริ่มต้น 56,999.-