ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา ซาฟานโบลู
รหัสทัวร์ : UTR201648
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 6-14 / 10-18 / 11-19 ส.ค. 66
CODE : ZGIST-2317TK
เริ่มต้น 33,990.-
ทัวร์ตุรกี ชานัคคาเล คูซาดาซึ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (บินภายใน 1 เที่ยว)
รหัสทัวร์ : UTR201627
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 15 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGIST-2311TK
เริ่มต้น 39,990.-
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา EP.3
รหัสทัวร์ : UTR201625
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ+ บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGIST-2312TK
เริ่มต้น 35,990.-
ทัวร์ตุรกี ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201624
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGIST-2313TK
เริ่มต้น 37,990.-
ทัวร์ตุรเคีย ม้าไม้เมืองทรอย วิหารฮาเจียโซเฟีย
รหัสทัวร์ : UTR201549
ระยะเวลา่ : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ค. - ก.ค. 2566
CODE : IST32
เริ่มต้น 34,999.-
ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล อิสปาร์ตา คัปปาโดเกีย (บินภายใน 1 เที่ยว)
รหัสทัวร์ : UTR201566
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ค. 2566
CODE : ZGIST-2314TK
เริ่มต้น 39,990.-
ทัวร์ตุรกี ชานัคคาเล คูซาดาซี ซิรินเซ ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (บินภายใน 1 เที่ยว)
รหัสทัวร์ : UTR201465
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 2566
CODE : ZGIST-2316TK
เริ่มต้น 39,990.-
ทัวร์ตุรกี เที่ยวดินแดน 2 ทวีป ชมบอลลูนตระการตา บินตรงสู่อิสตันบูล
รหัสทัวร์ : UTR201394
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 2566
CODE : BT-IST46_TK
เริ่มต้น 42,999.-
ทัวร์ตุรเคีย ม้าไม้เมืองทรอย บินตรงสู่อิสตันบูล
รหัสทัวร์ : UTR201388
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2566
Code : BT-IST43_TK
เริ่มต้น 32,999.-