ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อิสตันบูล (SUPER SAVE)
รหัสทัวร์ : UTR201624
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาฮานแอร์ (W5)
รวมอาหาร : 13 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2567
CODE : IST41
เริ่มต้น 33,999.-
ทัวร์ตุรเคีย เสน่ห์..ตุรเคีย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201516
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รวมอาหาร : 18 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มิ.ย.- พ.ย. 2567
CODE : QQGO3IST-EK001
เริ่มต้น 36,900.-
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์ 2024
รหัสทัวร์ : UTR201566
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 19 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 26 ก.ค.- 03 ส.ค. / 09-17 ส.ค. 67
CODE : BT-IST42_TG
เริ่มต้น 54,999.-