ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล อิสตันบูล
รหัสทัวร์ : UTR201478
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 13 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 18-24 ต.ค. 2565
CODE : ZGIST-2219TK
เริ่มต้น 36,990.-
ทัวร์ตุรกี นั่งบอลลูน ชมม้าไม้เมืองทรอย ชมสวนองุ่น บินภายใน 1 ขา
รหัสทัวร์ : UTR201519
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง :สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 06-13 ต.ค.2565
CODE : BT-IST24_TK
เริ่มต้น 39,999.-
ทัวร์ตุรกี ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย
รหัสทัวร์ : UTR201455
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 19 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2565
CODE : IST12
เริ่มต้น 38,999.-
ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ตระการตาบอลลูน ชมม้าไม้เมืองทรอย บินภายใน 1 ขาไม่เหนื่อย
รหัสทัวร์ : UTR20426
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2565
CODE : IST11
เริ่มต้น 39,999.-