ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว วั่นเซียน หุบเขาเทวดา (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)
รหัสทัวร์ : UTR201742
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์ไชน่า (CA)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : 01-05 ธ.ค. / 20 -24 ธ.ค. 66
CODE : ZGHGH-2301CA
เริ่มต้น 23,990.-
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น (ไม่ลงร้าน+พักเมืองโบราณ 1 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201741
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 15 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 2567
CODE : BT-CSX07_FD
เริ่มต้น 25,999.-
ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุก-ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)
รหัสทัวร์ : UTR201731
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Shianghai Airlines (FM)
รวมอาหาร : 9 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 24-28 พ.ย. / 15-19 ธ.ค. 2566
CODE : ZGKMG-2310FD
เริ่มต้น 22,990.-
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว สกีซีหลิงซาน
รหัสทัวร์ : UTR201730
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567
CODE : ZGTFU-2401TG
เริ่มต้น 29,990.-
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
รหัสทัวร์ : UTR201729
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2567
CODE : ZGTFU-2405TG
เริ่มต้น 29,990.-
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาอุทยาน) EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201724
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : 23-28 พ.ย. / 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2566
CODE : ZGTFU-2311TG
เริ่มต้น 32,990.-
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
รหัสทัวร์ : UTR201717
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 12 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. - ม.ค. 2567
CODE : ZGTFU-2307FD
เริ่มต้น 23,990.-
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ขางวงช้าง หยางซั่ว หมู่บ้านแปะก๊วย
รหัสทัวร์ : UTR201704
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 12 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 2566
Code : KWL02 -VZ
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
รหัสทัวร์ : UTR201703
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 12 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - ม.ค. 2567
CODE : ZGTFU-2312FD
เริ่มต้น 22,990.-
ทัวร์จีน หังโจว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)
รหัสทัวร์ : UTR201680
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Air China
รวมอาหาร : 12 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ธันวาคม 2566
Code : ZGHGH-2302CA
เริ่มต้น 29,990.-
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
รหัสทัวร์ : UTR201645
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบิน KUNMING AIRLINES
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 2566
CODE : ZGKMG-2313KY
เริ่มต้น 26,990.-
ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน-ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)
รหัสทัวร์ : UTR201165
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 12 มื้อ
เดินทาง : พ.ย.- ธ.ค. 2566
CODE : ZGXIY-2302FD
เริ่มต้น 28,990.-