ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ฟรีเดย์ 1 วัน)
รหัสทัวร์ : UTR201686
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยไลออนแอร์ (SL)
รวมอาหาร : ไม่มีบริหารอาหารตลอดทั้งรายการ
เดินทาง : ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567
Code : SPHZ-25
เริ่มต้น 7,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์ พัก 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201685
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2567
CODE : ZGSIN-2402SQ
เริ่มต้น 16,990.-
ทัวร์สิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน มารีน่าเบย์แซนด์ ช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : UTR201682
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์ (SL)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : พ.ย.-พ.ค. 2567
CODE : SPHZ-16
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์
รหัสทัวร์ : UTR201679
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ม.ค.-มิ.ย. 2567
Code : ZGSIN-2401SQ
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลออน อุโมงค์ต้นไม้ Refreshing SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201658
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ (TR)
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2567
Code : SPHZ-07
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ อุโมงค์ต้นไม้ เมอไลอ้อน ชม MBS light show อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม
รหัสทัวร์ : UTR201653
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2567
Code : SIN21 - SQ
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลออน กาเด้นบายเดอะเบย์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
รหัสทัวร์ : UTR201552
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2567
CODE : SIN21-SQ
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ มหัศจรรย์...สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รหัสทัวร์ : UTR201470
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 2567
CODE : BT-SIN52_SQ
เริ่มต้น 18,999.-
ทัวร์มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (พิเศษดูโชว์ 2 โชว์)
รหัสทัวร์ : UTR201438
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 2567
CODE : BT-SIN51_SQ
เริ่มต้น 15,999.-