ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รหัสทัวร์ : UTR201552
ระยะเวลา : 3วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - ม.ค. 2566
CODE : ZGSIN-2209SQ
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์สิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน วัดซัมบาวัง Comeback SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201573
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร :4 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. - ม.ค. 2566
CODE : SPHZ-04
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ำไลอ้อน อุโมงค์ต้นไม้ โอ้โหวว โก้จริงๆ
รหัสทัวร์ : UTR201486
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ต
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2565
CODE : SIN03
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ไม่มีห้องพักสามท่าน
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด Refreshing SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201572
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร :3 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2565
CODE : SPHZ-07
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ มาริน่าเบย์แซนด์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์
รหัสทัวร์ : UTR201464
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : SIN02
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ อุโมงค์ต้นไม้ ปั๊วะเกินต้าน
รหัสทัวร์ : UTR201446
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ธ.ค. 2565
CODE : SIN05
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ฟรีเดย์ 1 วัน EP.3
รหัสทัวร์ : UTR201349
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ค. - ต.ค. 2565
CODE : ZGSIN-2208SQ
เริ่มต้น 13,990.-