ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
รหัสทัวร์ : UTR201574
ระยะเวลา : 4วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร :6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค.-ก.ค. 2565
CODE : SPHZ-05
เริ่มต้น 21,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ นั่งเรือ Bumboat ไหว้พระเขี้ยวแก้ว TASTY SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201573
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ค. 2565
CODE : SPHZ-02.
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน วัดซัมบาวัง Comeback SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201573
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร :4 มื้อ
เดินทาง : พ.ค.-ก.ค. 2565
CODE : SPHZ-04
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ลั๊ลลาสุดพลัง
รหัสทัวร์ : UTR201547
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : อาหาร 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE :SIN04
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รหัสทัวร์ : UTR201560
ระยะเวลา : 3วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : ZGSIN-2205SQ
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์สิงคโปร์ ดูบอล SINGAPORE IS RED (PLANTINUM)
รหัสทัวร์ : UTR201514
ระยะเวลา่ : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : 15-17 ก.ค. 2565
CODE : LFC06
เริ่มต้น 30,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด Refreshing SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201572
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร :3 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2565
CODE : SPHZ-07
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ฟรีเดย์ 1 วัน EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201479
การเดินทาง :สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง :มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : ZGSIN-2207SQ
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์สิงคโปร์ มาริน่าเบย์แซนด์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์
รหัสทัวร์ : UTR201464
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : SIN02
เริ่มต้น 13,999.-