ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า อิสระ 1 วันเต็มคาราเบล
รหัสทัวร์ : UTR201523
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - ก.พ. 2566
CODE : SIN12 - TR
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์สิงค์โปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า
รหัสทัวร์ : UTR201578
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2566
CODE : BT-SIN53_VZ
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ กินหรู อยู่สบาย พักดี 4 ดาว (PREMIUM NEW NORMAL SINGAPORE )
รหัสทัวร์ : UTR201577
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - ม.ค. 2566
CODE : SPHZ-05
เริ่มต้น 21,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน วัดซัมบาวัง Comeback SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201573
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร :4 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. - ม.ค. 2566
CODE : SPHZ-04
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - อิสระท่องเที่ยว 1 วัน
รหัสทัวร์ : UTR201529
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2566
CODE : ZGSIN-2303SQ
เริ่มต้น 15,990.-
ล่องเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE (กัวลา-สิงคโปร์)
รหัสทัวร์ : UTR201503
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 2 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - มี.ค. 2566
CODE : SPHZ-C1.1(PKG ตั๋ว+เรือ)
เริ่มต้น 17,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เกาะเซ็นโตซ่า - ฟรีเดย์ 1 วัน
รหัสทัวร์ : UTR201606
ระยะเวลา :3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2566
CODE : ZGSIN-2305TR
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์สิงคโปร์ วัดพระเขี้ยวแก้ว SHIOK WEEKEND SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201414
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยไลออนแอร์
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2566
CODE : SPHZ-12
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ นัมเบอร์วัน สะพานเกลียว HELIX วัดพระเขี้ยวแก้ว
รหัสทัวร์ : UTR201464
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. - มี.ค. 2566
CODE : SIN08
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล เก็บครบทุกไฮไลท์
รหัสทัวร์ : UTR201392
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2566
CODE : SIN11-TR
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ อิสระท่องเที่ยว 1 วัน
รหัสทัวร์ : UTR201352
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2566
CODE : ZGSIN-2304TR
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์สิงคโปร์ เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ SINGAPORE WELL DONE
รหัสทัวร์ : UTR201349
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2566
CODE : SIN06
เริ่มต้น 15,999.-