ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดแขก SO SHIOK EARLY SINGAPORE
รหัสทัวร์ : UTR201693
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบิน THAI LION AIR (SL)
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มีนาคม - ธันวาคม 2567
Code : SPHZ-11
เริ่มต้น 12,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล
รหัสทัวร์ : UTR201686
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ค.- ธ.ค. 2567
Code : SPHZ-25
เริ่มต้น 20,990.-
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รหัสทัวร์ : UTR201685
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ค.- ธ.ค.2567
CODE : ZGSIN-2403SQ
เริ่มต้น 18,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์
รหัสทัวร์ : UTR201679
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 3 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ม.ค.-มิ.ย. 2567
Code : ZGSIN-2401SQ
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์สิงค์โปร์ ฟรีอิสระ 1 วัน รับพลังฮวงจุ้ย
รหัสทัวร์ : UTR201678
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : ก.ค.- ส.ค. 2567
CODE : BT-SIN53_SQ
เริ่มต้น 18,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลออน ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (SINGAPORE PRAY&PLAY)
รหัสทัวร์ : UTR201658
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ (TR)
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2567
Code : SPHZ-30
เริ่มต้น 12,555.-
ทัวร์สิงคโปร์ อุโมงค์ต้นไม้ เมอไลอ้อน ชม MBS light show อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม
รหัสทัวร์ : UTR201653
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2567
Code : SIN21 - SQ
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลออน กาเด้นบายเดอะเบย์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
รหัสทัวร์ : UTR201552
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 3 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2567
CODE : SIN21-SQ
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ วัดพระเขี้ยวแก้ว อิสระ 1 วันเต็ม ( MUTELU EXCURSION )
รหัสทัวร์ : UTR201585
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
วันให้บริการ : มีนาคม - ธันวาคม 2567
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์ (SL)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
Code : SPHZ-27
เริ่มต้น 12,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล
รหัสทัวร์ : UTR201606
ระยะเวลา :3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ค.-ธ.ค.2567
CODE : ZGSIN-2404SQ
เริ่มต้น 20,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ มหัศจรรย์...สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รหัสทัวร์ : UTR201470
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 2567
CODE : BT-SIN52_SQ
เริ่มต้น 18,999.-
ทัวร์มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (พิเศษดูโชว์ 2 โชว์)
รหัสทัวร์ : UTR201438
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 2567
CODE : BT-SIN51_SQ
เริ่มต้น 15,999.-