ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201715
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง :สายการบิน Starlux Airlines (JX)
รวมอาหาร : 14 มื้อ
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2567
CODE : BT-USA01_JX
เริ่มต้น 159,999.-