ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย
รหัสทัวร์ : UTR201676
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินกัลฟ์แอร์ (GF)
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 22-27 ก.ย. / 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 66
CODE : ZGCAI-2304GF
เริ่มต้น 39,990.-
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา เมมฟิส อเล็กซานเดรีย
รหัสทัวร์ : UTR201612
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินกัลฟ์แอร์ (GF)
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 29 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67
CODE : ZGCAI-2305GF
เริ่มต้น 59,990.-
ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201536
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (EY)
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ย. 2566 - พ.ค. 2567
CODE : ZGCAI-2308EY
เริ่มต้น 45,999.-