ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์พม่า
ทัวร์เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
รหัสทัวร์ : UTR201714
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : ต.ค.- มี.ค. 2567
CODE : BT-MMR55_8M
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง)
รหัสทัวร์ : UTR201711
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 2567
Code : BT-MMR58_8M
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์เมียนมาร์ ย่างกุ้ง นั่งกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน
รหัสทัวร์ : UTR201700
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : ธ.ค. - มี.ค 2567
CODE : BT-MMR56_8M
เริ่มต้น 12,999.-
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก ชมโชว์หุ่นกระบอก
รหัสทัวร์ : UTR201618
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 10 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2567
CODE : BT-MMR58_8M
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์
รหัสทัวร์ : UTR201588
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Myanmar National Airlines
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2567
CODE : Wonder Myanmar ทริปสายมู
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์
รหัสทัวร์ : UTR201558
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2567
CODE : ZGMDL-24018M
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)
รหัสทัวร์ : UTR201572
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 7 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2567
CODE : ZGRGN-24018M
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201419
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร :ครบทุกมื้อ
เดินทาง : ธ.ค. 2566 - มี.ค. 2567
CODE : ZGMDL-23028M
เริ่มต้น 15,990.-