ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์พม่า
ทัวร์เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง เทพทันใจ
รหัสทัวร์ : UTR201588
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สาายการบินเมียนมาร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : ม.ค. - เม.ย. 2566
CODE : ZGRGN-23018M
เริ่มต้น 11,990.-
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์
รหัสทัวร์ : UTR201576
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2566
CODE : ZGMDL-23018M
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ขอพรเทพทันใจ
รหัสทัวร์ : UTR201540
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : ตั้งแต่ ก.ค. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR52_DD
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
รหัสทัวร์ : UTR201533
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. - มี.ค. 2566
CODE : BT-MMR15_DD
เริ่มต้น 8,999.-
ทัวร์เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา ไจ๊โท พัก 5 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201510
ระยะเวลา่ : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR54_DD
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน
รหัสทัวร์ : UTR201459
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR53_DD
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู
รหัสทัวร์ : UTR201110
ระยะเวลา : 1 วัน (ไปเช้า - เย็นกลับ)
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 1 มื้อ
เดินทาง : ต.ค. 2565
CODE : BT-JT14_DD
เริ่มต้น 3,999.-
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์
รหัสทัวร์ : UTR201419
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง :ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR51_FD
เริ่มต้น 13,999.-