ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า มูข้ามแดน เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
รหัสทัวร์ : UTR201700
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2566
CODE : BT-MMR15_FD
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่ยว มู ครบ จบ ที่เดียว
รหัสทัวร์ : UTR201618
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : 30-31 พ.ค. 2566
CODE : Big Promotion to Myanmar
เริ่มต้น 8,999.-
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ
รหัสทัวร์ : UTR201588
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สาายการบินเมียนมาร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2566
CODE : ZGMDL-23018M
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ขอพรเทพทันใจ
รหัสทัวร์ : UTR201540
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : ตั้งแต่ ก.ค. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR52_DD
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน 1 คืน (รวมค่าประกันแล้ว)
รหัสทัวร์ : UTR201572
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : พ.ค.- ต.ค. 2566
CODE : ZGRGN-23028M
เริ่มต้น 9,990.-
ทัวร์เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา ไจ๊โท พัก 5 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201510
ระยะเวลา่ : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR54_DD
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน
รหัสทัวร์ : UTR201459
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR53_DD
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ปีนี้สายมูต้องปัง
รหัสทัวร์ : UTR201414
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Myanmar National Airlines
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : มี่.ค. - ก.ย. 2566
CODE : Wonder Myanmar - UB
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์
รหัสทัวร์ : UTR201419
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : 29 ก.ค. - 01 ส.ค. / 12-15 ส.ค. 2566
CODE : BT-MMR51_FD
เริ่มต้น 13,999.-