ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ติดต่อเรา
บริษัท ยู ทัวร์ ทราเวล จำกัด
ได้ดำเนินกิจการทางด้านการท่องเที่ยวกว่า 10 ปี และได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดนำเที่ยว ทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งยังรับจัดประชุมสัมมนา จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองห้องพักโรงแรมและ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
การให้บริการของทางบริษัท
  1. รับจัดทัวร์ภายในประเทศ Domestic Tourism และรับจัดทัวร์ต่างประเทศ Outbound Tourism
  2. รับจองโรงแรม, เรือท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว ทุกประเทศในราคาพิเศษ
  3. รับจัดทัวร์แบบหมู่คณะ จัดประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษานอกสถานที่
  4. รับจัดแพ็คเก็จทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  5. จัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และต่างประเทศในราคาพิเศษ
  6. รับจัดทัวร์แบบหมู่คณะต่างประเทศ, ศึกษาดูงานต่างประเทศ
บริษัท ยู ทัวร์ ทราเวล จำกัด
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 4 ห้อง 4 เอ 1-2 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel
(+66) 2635 6326-8
Fax
(+66) 2635 6329
Hot Line
(+66) 91 125 1111
ENQUIRY