ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
บัตรล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
บัตรล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยาปริ๊นเซส (Chao Pharya Princess)
รหัสทัวร์ : UTR201360
วันให้บริการ : 01 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66
การเดินทาง : เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
รวมอาหาร : 1 มื้อ (มื้อเย็น)
หมายเหตุ : รอบดินเนอร์ 19.30-21.30 น.
ท่าเรือ : เอเชียท่า หรือ ไอคอนสนาม (เลือกได้)
เริ่มต้น 950.-