ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
บัตรล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
บัตรล่องเรือเมอริเดียนรอบสนธยา (Meridian Cruise)
รหัสทัวร์ : UTR201585
วันให้บริการ : 01-30 มิถุนายน 2565
การเดินทาง : เรือเมอริเดียน
รวมอาหาร : 1 มื้อ (มื้อเย็น)
หมายเหตุ : รอบสนธยา 17.00-18.30
เริ่มต้น 399.-
บัตรล่องเรือเมอริเดียนรอบดินเนอร์ (Meridian Cruise)
รหัสทัวร์ : UTR201515
วันให้บริการ : 01-30 มิถุนายน 2565
การเดินทาง : เรือเมอริเดียน
รวมอาหาร : 1 มื้อ (มื้อเย็น)
หมายเหตุ : รอบดินเนอร์ 19.45-21.45
เริ่มต้น 650.-
บัตรล่องเรือทานข้าวรอยัลปริ้นเซส (Sunset Promotion)
รหัสทัวร์ : UTR201367
การเดินทาง : เรือรอยัลปริ้นเซส
รวมอาหาร : 1 มื้อ (มื้อเย็น)
หมายเหตุ : รอบสนธยา (Sunset Promotion) 17.00-18.30 น.
เริ่มต้น 699.-
บัตรล่องเรือดินเนอร์รอยัลปริ้นเซส
รหัสทัวร์ : UTR201361
การเดินทาง : เรือรอยัลปริ้นเซส
รวมอาหาร : 1 มื้อ (มื้อเย็น)
หมายเหตุ : รอบดินเนอร์ 19.30 - 21.30 น.
เริ่มต้น 799.-
บัตรล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยาปริ๊นเซส (Chao Pharya Princess)
รหัสทัวร์ : UTR201360
วันให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน
การเดินทาง : เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
รวมอาหาร : 1 มื้อ (มื้อเย็น)
หมายเหตุ : รอบดินเนอร์ 19.30-21.30 น.
เริ่มต้น 750.-