ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์จอเจียร์
ทัวร์แกรนด์จอเจียร์ BEAUTIFUL MOMEN
รหัสทัวร์ : UTR201660
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 15 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 2566
Code : TBS05
เริ่มต้น 52,999.-
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ : UTR201631
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 15 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGBUS-2303TK
เริ่มต้น 51,990.-
ทัวร์จอเจียร์ บาทูมี่ คูไตซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสทเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ : UTR201630
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 2566
Code : ZGBUS-2311TK
เริ่มต้น 53,990.-
ทัวร์จอเจียร์ บาทูมี่ บอร์โจมี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ EP.3 (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ : UTR201629
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 15 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 23-30 เมษายน 2566
CODE : ZGBUS-2307TK
เริ่มต้น 55,990.-
ทัวร์จอเจียร์ ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
รหัสทัวร์ : UTR201628
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ +บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGTBS-2310TK
เริ่มต้น 54,990.-
ทัวจอเจียร์ ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ คูไตซี ไซห์นากี ควาเรลี มิสคเคต้า (เข้า-ออก ทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ : UTR201568
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 18 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มี.ค. - เม.ย. 2566
CODE : ZGTBS-2309TK
เริ่มต้น 52,990.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
รหัสทัวร์ : UTR201567
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : มี.ค. - มิ.ย. 2566
CODE : ZGTBS-2303TK
เริ่มต้น 51,990.-
ทัวร์จอเจียร์ บาทูมี่ คูไตซี บอร์โจที่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่) EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201498
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร :15 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 2566
CODE : ZGBUS-2305TK
เริ่มต้น 59,990.-
ทัวร์จอร์เจีย-ทบิลิซี-บอร์โจมี 6วัน 4คืน (พักเขาคอเคซัส)
รหัสทัวร์ : UTR201443
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง :สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : พ.ย. 2565 - ก.ย. 2566
CODE : KGG120611-XJ
เริ่มต้น 59,999.-
ทัวร์จอร์เจีย-อนานูรี-ทบิลิซี 5วัน 3คืน (พักเขาคอเคซัส)
รหัสทัวร์ : UTR201393
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง :พ.ย. - ก.ย. 2566
CODE : KGG120511-XJ
เริ่มต้น 49,999.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี - สกี รีสอร์ท พักกูดาอูรี 2 คืน (เข้าทบิลิซี-ออกบาทูมี่)
รหัสทัวร์ : UTR201481
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : อาหารครบทุกมื้อ
เดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 2566
CODE : ZGTBS-2302TK
เริ่มต้น 54,990.-
ทัวร์แกรนด์จอเจียร์ วันเดอร์ฟูล วินเทอร์
รหัสทัวร์ : UTR201273
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง :สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 12 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 29-05 เม.ย. / 30-06 เม.ย. 2566
CODE : BUS06
เริ่มต้น 52,999.-