ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์จอเจียร์
ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA SNOWY COOL
รหัสทัวร์ : UTR201733
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2567
Code : TBS09
เริ่มต้น 52,999.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ (พักกูดาอูรี 2 คืน - เล่นสกีรีสอร์ท)
รหัสทัวร์ : UTR201732
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2567
CODE : ZGTBS-2407QR
เริ่มต้น 49,990.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี
รหัสทัวร์ : UTR201720
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินกัลฟ์แอร์ (GF)
รวมอาหาร : 13 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ม.ค.-ก.พ. 2567
Code : ZGTBS-2412GF
เริ่มต้น 39,990.-
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซ กอรี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ : UTR201719
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.พ. พ.ค. 2567
Code : KGG110816-EK
เริ่มต้น 69,999.-
ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์...จอร์เจีย WINTER SEASON
รหัสทัวร์ : UTR201660
ระยะเวลา :9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รวมอาหาร : 17 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2567
Code : BT-GEO54_EK
เริ่มต้น 66,999.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บอร์โจมี่ คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี (พิชิต 3 กระเช้า)
รหัสทัวร์ : UTR201630
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2567
Code : ZGTBS-2409QR
เริ่มต้น 50,990.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี
รหัสทัวร์ : UTR201577
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินกัลฟ์แอร์ (GF)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2567
CODE : ZGTBS-2402GF
เริ่มต้น 49,990.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คูไดซี กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี
รหัสทัวร์ : UTR201443
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 02-09 / 07-14 เม.ย. 67
CODE : ZGTBS-2401GF
เริ่มต้น 49,990.-