ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์จอเจียร์
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี่ (GRAND GEORGIA AUTUMN BEST TRIP)
รหัสทัวร์ : UTR201732
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 19-26 ก.ย. / 07-13 ธ.ค. 2567
CODE : TBS12
เริ่มต้น 52,999.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี
รหัสทัวร์ : UTR201720
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินกัลฟ์แอร์ (GF)
รวมอาหาร : 12 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : กันยายน - พฤศจิกายน 2567
Code : ZGTBS-2413GF
เริ่มต้น 45,990.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า ( GRAND GEORGIA AUTUMN IN LOVE )
รหัสทัวร์ : UTR201660
ระยะเวลา :8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2567
Code : BUS10
เริ่มต้น 52,999.-
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี่ ทบิลิซี่ เทือกเขาคอเคซัส ( GRAND GEORGIA WONDERFUL TIME )
รหัสทัวร์ : UTR201631
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
CODE : BUS09
เริ่มต้น 52,999.-
ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสธรรมชาติหุบเขาคอเคซัส
รหัสทัวร์ : UTR201629
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 17-24 มิถุนายน 2567
CODE : BT-GEO56_TK
เริ่มต้น 59,999.-
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ : UTR201580
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มิถุนายน 2567
CODE : ZGTBS-2312GF
เริ่มต้น 55,990.-