ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์จอเจียร์
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)
รหัสทัวร์ : UTR201720
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ต.ค. - พ.ย. 2566
Code : ZGTBS-2321TK
เริ่มต้น 55,990.-
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซ กอรี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ : UTR201719
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รวมอาหาร : 12 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 15-21 พ.ย. 2566
Code : ZGBUS-2324TK
เริ่มต้น 55,990.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (พักกูดาอูรี 1 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201660
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2566
Code : ZGTBS-2315QR
เริ่มต้น 49,990.-
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิสทเคต้า ทบิลิซี่
รหัสทัวร์ : UTR201631
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ค.-ก.ย. 2566
CODE : ZGBUS-2316TK
เริ่มต้น 56,990.-
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี กูดาอูรี มิทสเคด้า ไซห์นากิ ควาเรลี ซีนันดาลี ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ : UTR201630
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 16 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 26 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2566
Code : ZGBUS-2318TK
เริ่มต้น 62,990.-
ทัวร์จอเจียร์ ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
รหัสทัวร์ : UTR201629
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 17 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ต.ค.- ธ.ค. 2566
CODE : BT-GEO59_EK
เริ่มต้น 65,999.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้
รหัสทัวร์ : UTR201626
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินกัลฟ์แอร์ (GF)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2566
CODE : ZGTBS-2313GF
เริ่มต้น 49,990.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ (เข้าออก ทบิลิซี่) - พักคาซเบกี้ 1 คืน (EP.2)
รหัสทัวร์ : UTR201580
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
การเดินทาง : สายการบินกัลฟ์แอร์
รวมอาหาร : อาหารครบทุกมื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2566
CODE : ZGTBS-2312GF
เริ่มต้น 49,999.-
ทัวร์จอเจียร์ บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี)
รหัสทัวร์ : UTR201577
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 25-31 ตุลาคม 2566
CODE : ZGBUS-2322TK
เริ่มต้น 54,990.-
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี มิทสเคต้า กอรี คูไตซี บาทูมี่
รหัสทัวร์ : UTR201567
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 14 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 12-19 / 18-25 ต.ค. 2566
CODE : ZGTBS-2319TK
เริ่มต้น 59,990.-
ทัวร์บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)
รหัสทัวร์ : UTR201498
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
การเดินทาง : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รวมอาหาร : 12 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 24-30 ตุลาคม 2566
CODE : ZGBUS-2321TK
เริ่มต้น 55,990.-
ทัวร์จอร์เจีย-ทบิลิซี-บอร์โจมี 6วัน 4คืน (พักเขาคอเคซัส)
รหัสทัวร์ : UTR201443
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
การเดินทาง :สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : พ.ย. 2565 - ก.ย. 2566
CODE : KGG120611-XJ
เริ่มต้น 59,999.-