ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ยะลา (เบตง)
ทัวร์หาดใหญ่ เบตง สวนหมื่นบุปผา
รหัสทัวร์ : UTR201478
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2565
CODE : DTH04
เริ่มต้น 6,999.-
ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
รหัสทัวร์ : UTR201504
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2565
CODE : BT-TH40_DD
เริ่มต้น 7,999.-
ทัวร์เบตง สะพานอัยเยอร์เวง สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
รหัสทัวร์ : UTR201526
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยไลออนแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค.- ต.ค. 2565
CODE : DTH04
เริ่มต้น 5,999.-