ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ทะเลไทย
ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง ลานปูดำ คาเฟ่ต้นไม้
รหัสทัวร์ : UTR201536
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2565
CODE : PTH19
เริ่มต้น 7,999.-
ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ ทะเลแหวก ลานปูดำ
รหัสทัวร์ : UTR201444
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค.- ต.ค. 2565
CODE : DTH03
เริ่มต้น 5,999.-
ทัวร์กระบี่ ดำน้ำโปรแกรม 4 เกาะ ลานปูดำ
รหัสทัวร์ : UTR201442
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยไลออนแอร์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : DTH05
เริ่มต้น 5,999.-