ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน สัมผัสหมอก กอดเขา ต้อนรับปีใหม่
รหัสทัวร์ : UTR201457
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2566
Code : SHDDCNXHGN2
เริ่มต้น 14,900.-