ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เชียงราย
ทัวร์เชียงราย แม่สลอง จิบกาแฟดอยผาฮี้ ชมสวนแม่ฟ้าหลวง
รหัสทัวร์ : UTR201456
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยไลออนแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2565
CODE : DTH02
เริ่มต้น 5,999.-