ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์เชียงใหม่ หมู่บ้านแม่กำปอง พามูเตลู
รหัสทัวร์ : UTR201507
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินไทยไลออนแอร์
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2565
CODE : DTH01
เริ่มต้น 5,999.-