ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201737 ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN) รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2567 CODE : ZGHAN-2401VN
เริ่มต้น ฿10,990
สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
ดาวน์โหลดโปรแกรม
วันเดินทาง
เมษายน - กันยายน 2567
ย้อนกลับ
แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ ปังปุริเย่
รหัสทัวร์ : UTR201713
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : เมษายน 2567
CODE : DAD39
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201674
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2567
CODE :ZGDAD-2402VZ
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201584
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง :ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2567
CODE : ZGHAN-2403VJ
เริ่มต้น 13,990.-
เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201489
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2567
CODE : BT-HAN44_FD
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)
รหัสทัวร์ : UTR201466
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2567
CODE : BT-DAD082_VZ
เริ่มต้น 9,999.-
ืทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน 1 ขา)
รหัสทัวร์ : UTR201638
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2567
CODE : ZGSGN-2401VN
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไฟล์ท 1
รหัสทัวร์ : UTR201542
ระยะเวลา :4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2567
CODE : ZGDAD-2404VZ
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์ วียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
รหัสทัวร์ : UTR201616
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2567
CODE : ZGDAD-2403VZ
เริ่มต้น 11,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201573
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2567
CODE : ZGHAN-2404VJ
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักซาปา 2 คืน
รหัสทัวร์ : UTR201522
ระยะเวลา่ : 5วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์ (SL)
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : 09-13 พ.ค. 2567 (2 BUS)
CODE : HAN12
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201710
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2567
CODE : ZGHAN-2402VN
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง)
รหัสทัวร์ : UTR201482
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2567
CODE : BT-DAD081_VZ
เริ่มต้น 13,999.-