ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไฟล์ท 1
รหัสทัวร์ : UTR201694 ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) รวมอาหาร : 9 มื้อ เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2567 Code : ZGDAD-2404VZ
เริ่มต้น ฿13,990
สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
ดาวน์โหลดโปรแกรม
วันเดินทาง
มิ.ย. - ต.ค. 2567
ย้อนกลับ
แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน (บินเช้า-กลับค่ำ) - พักดี 4 ดาวทุกคืน
รหัสทัวร์ : UTR201674
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ตุลาคม - เมษายน 2568
CODE : ZGHAN-2406TG
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)
รหัสทัวร์ : UTR201466
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2567
CODE : BT-DAD082_VZ
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201591
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : พ.ค - ต.ค. 2567
CODE : BT-DAD96_FD
เริ่มต้น 15,999.-
เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201489
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2567
CODE : BT-HAN44_FD
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เช็คอินสะพานมือสีทอง เที่ยวชิลล์ สบาย สบาย
รหัสทัวร์ : UTR201668
ระยะเวลา :3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง :พ.ค. - มิ.ย.2567
CODE : DAD41
เริ่มต้น 12,999.-
ทัวร์ วียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
รหัสทัวร์ : UTR201616
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2567
CODE : ZGDAD-2403VZ
เริ่มต้น 11,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201584
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง :ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2567
CODE : ZGHAN-2403VJ
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวครบจัดเต็ม!
รหัสทัวร์ : UTR201702
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ค.-มิ.ย. 2567
CODE : DAD42
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน หวานเจี๊ยบบบบ
รหัสทัวร์ : UTR201713
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2567
CODE : DAD39
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201710
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : 10 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2567
CODE : ZGHAN-2402VN
เริ่มต้น 12,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติดานัง)
รหัสทัวร์ : UTR201482
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2567
CODE : BT-DAD081_VZ
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201487
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เม.ย.- ก.ย.2567
CODE : ZGHAN-2401VN
เริ่มต้น 10,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
รหัสทัวร์ : UTR201556
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง: สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค.- ต.ค. 2567
CODE : BT-DAD95_FD
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไฟล์ท 1
รหัสทัวร์ : UTR201542
ระยะเวลา :4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2567
CODE : ZGDAD-2404VZ
เริ่มต้น 13,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (ไม่ลงร้านช้อป)
รหัสทัวร์ : UTR201369
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : เม.ย.-ต.ค. 2567
CODE : BT-DAD86_VZ
เริ่มต้น 12,999.-
ืทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน 1 ขา)
รหัสทัวร์ : UTR201638
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2567
CODE : ZGSGN-2401VN
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)
รหัสทัวร์ : UTR201290
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2567
CODE : BT-DAD083_VZ
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201737
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : 8 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2567
CODE : ZGHAN-2401VN
เริ่มต้น 10,990.-
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (บินFull Service)
รหัสทัวร์ : UTR201543
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)
รวมอาหาร : มื้อ
เดินทาง : เม.ย.-ส.ค.2567
CODE : BT-SGN61_VN
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ พักดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201450
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง :สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : มกราคม-ตุลาคม 2567
CODE : BT-HAN47_FD
เริ่มต้น 15,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน (บินเช้า-กลับค่ำ) - พักดี 4 ดาวทุกคืน
รหัสทัวร์ : UTR201617
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 11 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : ตุลาคม-เมษายน 2568
CODE : ZGHAN-2407TG
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201403
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2567
CODE : BT-DAD091_VZ
เริ่มต้น 17,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน ดานังอินเลิฟ V.2
รหัสทัวร์ : UTR201736
ระยะเวลา : 4 วัน 3คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ค.-ก.ย.2567
Code : DAD38
เริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201573
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2567
CODE : ZGHAN-2404VJ
เริ่มต้น 15,990.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ (ชมนาขั้นบันได) พักดี 4 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201496
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 11 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 2567
CODE : BT-HAN45_FD
เริ่มต้น 17,999.-