ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟินส์สุดฟีลลลล V.2
รหัสทัวร์ : UTR201633 ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์ (SL) รวมอาหาร : 8 มื้อ เดินทาง : 03-07 เมษายน 2567 CODE : TPE21
เริ่มต้น ฿19,999
สายการบินไลออนแอร์ (SL)
ดาวน์โหลดโปรแกรม
วันเดินทาง
03-07 เมษายน 2567
ย้อนกลับ
แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)
รหัสทัวร์ : UTR201547
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
รวมอาหาร : 5 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2567
CODE : ZGTPE-2409CI
เริ่มต้น 18,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค
รหัสทัวร์ : UTR201464
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไลออนแอร์ (SL)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : ม.ค.- เม.ย. 2567
CODE : ฺBT-TPE28_SL
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย
รหัสทัวร์ : UTR201467
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Starlux Airlines (JX)
รวมอาหาร : 9 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2567
CODE : BT-TPE36_JX
เริ่มต้น 23,999.-
ทัวร์ไต้หวัน นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน
รหัสทัวร์ : UTR201481
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : เม.ย. - ก.ค. 2567
CODE : BT-TPE88_VZ
เริ่มต้น 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
รหัสทัวร์ : UTR201408
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 6 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2567
CODE : ZGTPE-2406VZ
เริ่มต้น 16,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี
รหัสทัวร์ : UTR201634
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Starlux Airlines (JX)
รวมอาหาร : 7 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2567
CODE : ZGTPE-2412JX
เริ่มต้น 20,990.-
ทัวร์ไต้หวัน ขอพร เสริมดวง 8 วัดดังเอาใจสายมู
รหัสทัวร์ : UTR201
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : ก.ค.-ต.ค. 2567
CODE : BT-TPE66_VZ
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา
รหัสทัวร์ : UTR201688
เดินทาง : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
รวมอาหาร : 7 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2567
CODE : ZGTPE-2408CI
เริ่มต้น 23,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)
รหัสทัวร์ : UTR201481
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค. 2567
CODE : ZGTPE-2407VZ
เริ่มต้น 18,990.-
ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป101 เย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
รหัสทัวร์ : UTR201473
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - เมษายน 2567
CODE : TPE03 - VZ
เริ่มต้น 16,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน
รหัสทัวร์ : UTR201690
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2567
CODE : ZGTPE-2414VZ
เริ่มต้น 18,990.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201647
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินอีวีเอแอร์ (BR)
รวมอาหาร : 6 มื้อ + เครื่อง
เดินทาง : ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567
CODE : ZGTPE-2319BR
เริ่มต้น 19,990.-