ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เที่ยวคุ้ม
รหัสทัวร์ : UTR201576 ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน การเดินทาง : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) รวมอาหาร : 6 มื้อ เดินทาง : 22-25 / 23-26 เม.ย. 2567 CODE : HKG43
เริ่มต้น ฿16,999
สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
ดาวน์โหลดโปรแกรม
วันเดินทาง
22-25 / 23-26 เม.ย. 2567
ย้อนกลับ
แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ลาสเวกัสแห่งเอเชีย (พัก 4 ดาว)
รหัสทัวร์ : UTR201458
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Air Macau
รวมอาหาร : 4 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2567
CODE : QQGO1MFM-NX002
เริ่มต้น 10,888.-
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์
รหัสทัวร์ : UTR201439
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2567
CODE : ZGHKG-2401TG
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็่มวัน ตะลุยช้อปปิ้ง นั่งรถรางพีคแทรม
รหัสทัวร์ : UTR201671
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : ม.ค. - พ.ค. 2567
CODE : BT-HKG13_CX
เริ่มต้น 22,999.-
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน
รหัสทัวร์ : UTR201412
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 4 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : พ.ค.-ก.ค.2567
CODE : ZGHKG-2413CX
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดีสนีย์แลนด์)
รหัสทัวร์ : UTR201573
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 4 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : 26-28 เมษายน 2567
CODE : ZGHKG-2415CX
เริ่มต้น 21,990.-
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค
รหัสทัวร์ : UTR201329
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2567
CODE : ZGHKG-2403HX
เริ่มต้น 16,990.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (FREE DAY)
รหัสทัวร์ : UTR201
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2567
CODE : ZGHKG-2404HX
เริ่มต้น 20,990.-
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์เต็มวัน มูวัดดังเสริมดวง
รหัสทัวร์ : UTR201525
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : เมษายน 2567
CODE : HKG41
เริ่มต้น 23,999.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ทริปเดียวเที่ยว 4 เมือง
รหัสทัวร์ : UTR201607
ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : เมษายน 2567
CODE : HKG47
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง
รหัสทัวร์ : UTR201541
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 2567
CODE : ZGHKG-2408CX
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์)
รหัสทัวร์ : UTR201662
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
รวมอาหาร : 5 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2567
Code : ZGHKG-2416HX
เริ่มต้น 19,990.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (เที่ยวเต็ม)
รหัสทัวร์ : UTR201661
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 4 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2567
CODE : ZGHKG-2409TG
เริ่มต้น 20,990.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (เที่ยวเต็ม)
รหัสทัวร์ : UTR201539
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง :สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 4 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2567
CODE : ZGHKG-2409
เริ่มต้น 20,990.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เที่ยว 2 เมือง ช้อปปิ้งจัดเต็ม ขอพรเสริมดวงวัดแชกงหมิว
รหัสทัวร์ : UTR201651
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 5 มื้อ
เดินทาง : ก.พ. - พ.ค. 2567
CODE : BT-HKG32_CX
เริ่มต้น 22,999.-
ทัวร์ ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (เที่ยวเต็ม)
รหัสทัวร์ : UTR201410
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทย (TG)
รวมอาหาร : 5 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2567
CODE : ZGHKG-2409TG
เริ่มต้น 20,990.-
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง (ฟรีเดย์)
รหัสทัวร์ : UTR201740
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : เมษายน 2567
CODE : HKG46
เริ่มต้น 20,999.-
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY)
รหัสทัวร์ : UTR201549
ระยะเวลา่ : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สายการบินคาเธ่แปซิฟิค (CX)
รวมอาหาร : 7 มื้อ + บนเครื่อง
เดินทาง : เมษายน - กรกฎาคม 2567
CODE : ZGHKG-2414CX
เริ่มต้น 21,990.-