ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
รหัสทัวร์ : UTR201504 ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน การเดินทาง : สายการบินนกแอร์ รวมอาหาร : 6 มื้อ เดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2565 CODE : BT-TH40_DD
เริ่มต้น ฿7,999
สายการบินนกแอร์
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ชมความงามทะเลหมอกที่ Sky walk  สะพานอัยเยอร์เวง มนต์เสน่ห์ปลายด้ามขวาน ช้อปปิ้งสินค้าตลาดกิมหยง ชมความงามดอกไม้นานาพรรณที่สวนหมื่นบุปผา สตรีทอาร์ทเบตง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  พิศษ ! ลิ้มรสเมนูไก่เบตงต้นตำหรับ
    

 
วันเดินทาง
มิ.ย. - ส.ค. 2565
ย้อนกลับ
แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เบตง สะพานอัยเยอร์เวง สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
รหัสทัวร์ : UTR201526
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยไลออนแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค.- ต.ค. 2565
CODE : DTH04
เริ่มต้น 5,999.-
ทัวร์เบตง หาดใหญ่ สวนหมื่นบุปผา
รหัสทัวร์ : UTR201110
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน
การเดินทาง : สายการบินไทยไลออนแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : มิ.ย. - ต.ค. 2565
CODE : PTL30-SL
เริ่มต้น 5,555.-
ทัวร์หาดใหญ่ เบตง สวนหมื่นบุปผา
รหัสทัวร์ : UTR201478
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน
การเดินทาง : สายการบินเวียทเจ็ทแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2565
CODE : DTH04
เริ่มต้น 6,999.-