ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2
รหัสทัวร์ : UTR201419 ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M) รวมอาหาร :ครบทุกมื้อ เดินทาง : ธ.ค. 2566 - มี.ค. 2567 CODE : ZGMDL-23028M
เริ่มต้น ฿15,990
สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ "อาณาจักรพุกาม" ดินแดนเจย์ดี 4;000 องค์
 

วันเดินทาง
ธ.ค. 2566 - มี.ค. 2567
ย้อนกลับ
แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา ไจ๊โท พัก 5 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201510
ระยะเวลา่ : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR54_DD
เริ่มต้น 11,999.-
ทัวร์พม่า มูข้ามแดน เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
รหัสทัวร์ : UTR201700
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : สายการบินแอร์เอเชีย
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค. 2566
CODE : BT-MMR15_FD
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ เทพทันใจไจ๊เข้า
รหัสทัวร์ : UTR201558
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Myanmar National Airlines
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : ก.ย. - พ.ย. 2566
CODE : Wonder Myanmar ทริปสายมู
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ
รหัสทัวร์ : UTR201588
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
การเดินทาง : สาายการบินเมียนมาร์แอร์ไลน์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค. 2566
CODE : ZGMDL-23018M
เริ่มต้น 14,990.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ปีนี้สายมูต้องปัง
รหัสทัวร์ : UTR201414
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบิน Myanmar National Airlines
รวมอาหาร : 8 มื้อ
เดินทาง : มี่.ค. - ก.ย. 2566
CODE : Wonder Myanmar - UB
เริ่มต้น 13,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ขอพรเทพทันใจ
รหัสทัวร์ : UTR201540
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 6 มื้อ
เดินทาง : ตั้งแต่ ก.ค. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR52_DD
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน
รหัสทัวร์ : UTR201711
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
Code : BT-MMR56_8M
เริ่มต้น 9,999.-
ทัวร์เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน
รหัสทัวร์ : UTR201459
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : พ.ย. 65 เป็นต้นไป
CODE : BT-MMR53_DD
เริ่มต้น 10,999.-
ทัวร์เมียนมา มูข้ามแดน ย่างกุ้ง หงสา
รหัสทัวร์ : UTR201618
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค. 2566
CODE : BT-MMR16_8M
เริ่มต้น 8,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน 1 คืน (รวมค่าประกันแล้ว)
รหัสทัวร์ : UTR201572
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
รวมอาหาร : ครบทุกมื้อ
เดินทาง : พ.ค.- ต.ค. 2566
CODE : ZGRGN-23028M
เริ่มต้น 9,990.-
ทัวร์เมียนมาร์ สายมู ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ย่างกุ้ง พักหรู 5 ดาว
รหัสทัวร์ : UTR201714
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
การเดินทาง : สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
รวมอาหาร : 4 มื้อ
เดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2566
CODE : KMM110201-8M
เริ่มต้น 9,999.-