ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10377
HOT LINE +66 91 125 1111
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต เลทส์โกล่องเรือคาตามารัน เกาะเฮ ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ
รหัสทัวร์ : UTR201505
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : สายการบินนกแอร์
รวมอาหาร : 7 มื้อ
เดินทาง : มี.ค. - พ.ค. 2565
CODE : ZPKT03
เริ่มต้น 9,999.-